28 Ngày Thực Hành Lòng Biết Ơn – Ngày #6: Công Việc Nhiệm Màu

Trong ngày thứ 6 này bạn sẽ thực hành 3 bài tập sau: Bài tập 1. Lập danh sách 10 điều bạn cảm thấy biết ơn Bài tập 2. Người quản lý màu nhiệm Người quản lý vô hình của lòng biết ơn. Khi làm việc hãy tưởng tượng có một người quản lý vô …

28 Ngày Thực Hành Lòng Biết Ơn – Ngày #6: Công Việc Nhiệm Màu Read More »