Cơ hội kinh doanh: Ngồi nhà cách ly – kiếm tiền hàng tỷ

Cơ hội kinh doanh nào trong thời kỳ kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19? Hiện nay, người đã bị cách ly hoặc tự cách ly, hoặc nhàn rỗi không có việc gì để làm. Nếu dịch tiếp tục diễn ra trong vòng 2-3 tháng thì sẽ có hàng ngàn doanh nghiệp phá sản …

Cơ hội kinh doanh: Ngồi nhà cách ly – kiếm tiền hàng tỷ Read More »