Rất Là Trân Trọng Biết Ơn John! Đã Quyết Định Tham Gia Chương Trình Personal Financial Mastermind - Kiến Tạo Bản Đồ Tài Chính Trong Tâm Thức.....Hãy Bấm Vào Nút Xác Nhận Đăng Ký Để Cập Nhật Thông Tin Chi Tiết...