Vui Lòng Không Tắt Trình Duyệt. Hãy Dành ra 2 tiếng để tham gia trọn vẹn Webinar....

Hãy xem hết Webinar vì Webinar này cung cấp tổng thể chiến lược mà chuyên gia Nguyễn Tài Tuệ sẽ tư vấn, huấn luyện vs chuyển giao công nghệ cho các anh chị em tư vấn bảo hiểm tự xây dựng cho mình hệ thống phễu kinh doanh bảo hiểm 4.0. Nếu bạn chưa xem hết hoặc chưa xem kỹ Webinar này sẽ khiển buổi Tư Vấn mất nhiều thời gian của 2 bên và không đạt hiệu quả.