3 Trọng Điểm Cần Có Giúp Bạn Trở Thành Tư Vấn Bảo Hiểm Xuất Sắc

Điền Thông Tin Đăng Ký Tham Dự Webinar

chỗ ngồi miễn phí

chia sẻ trực tiếp

phần quà giá trị

Tôi Là Ai Và Tại Sao Tôi Lại Làm Điều Này?
Chào bạn. Tôi là Nguyễn Tài Tuệ - Nhà đào tạo Xây Dựng Hệ Thống Kinh Doanh Bảo Hiểm và Tư Vấn Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân. Trong thời gian qua tôi đã giúp cho gần 10.000 tư vấn bảo hiểm thay đổi cách làm bảo hiểm thông qua việc làm marketing để xây dưng thương hiệu cá nhân.
Tôi có một sứ mệnh kiến tạo một thế hệ doanh nhân bảo hiểm giàu lòng nhân ái thông qua việc giáo dục về tài chính và nhân cách toàn diện
Và tôi muốn giúp bạn tiếp cận với một cách làm bảo hiểm mới, thay vì đi làm phiền khách hàng bạn sẽ trở thành một người có giá trị và khách hàng sẽ chủ động tìm đến bạn để tham gia bảo hiểm cũng như hợp tác kinh doanh với bạn.
Nguyen Tai Tue
Nếu Bạn Có Quan Niệm Chuẩn - Tâm Thái Đúng - Năng Lực Phù Hợp - Bạn Sẽ Trở Thành Một Tư Vấn Bảo Hiểm Siêu Đẳng...