Còn Ai Khác Muốn Kiến Tạo Cuộc Sống Thịnh Vượng Thông Qua Thực Hành Những Thói Quen Đơn Giản Mỗi Ngày...

Thân Tặng Bạn 01 Cuốn Sổ Tay Thịnh Vượng....

Tôi Là Ai Và Tại Sao Tôi Lại Làm Điều Này?
Chào bạn. Tôi là Nguyễn Tài Tuệ - Nhà đào tạo Xây Dựng Hệ Thống Kinh Doanh Bảo Hiểm và Tư Vấn Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân. Trong thời gian qua tôi đã giúp cho gần 10.000 tư vấn bảo hiểm thay đổi cách làm bảo hiểm thông qua việc làm marketing để xây dưng thương hiệu cá nhân.
Tôi một sứ mệnh kiến tạo một thế hệ doanh nhân giàu lòng nhân ái thông qua việc giáo dục về tài chính và nhân cách toàn diện
Và tôi muốn giúp bạn tiếp cận với một cách làm bảo hiểm mới, thay vì đi làm phiền khách hàng bạn sẽ trở thành một người có giá trị và khách hàng sẽ chủ động tìm đến bạn để tham gia bảo hiểm cũng như hợp tác kinh doanh với bạn.
Nguyen Tai Tue
Bạn Sẽ Có Được Sự Tự Do Về Tài Chính Khi Xây Dựng Thành Công Hệ Thống Kinh Doanh Cùng Với TCA