ĐỜI NĂM BẢY HƯỚNG – TRỜI ĐẤT CHỈ ĐƯỜNG

Nắm trong tay vận mệnh của nhiều người thì phải CỐ! . Hồi xưa tôi đi học để trở thành 1 giáo viên, xuất thân từ 1 gia đình rất là nghèo. Nhưng nghèo thì không sao, mọi thứ chỉ “sao” khi nào mình không còn Ý CHÍ  Tại sao tôi chọn giáo viên? Tôi …

ĐỜI NĂM BẢY HƯỚNG – TRỜI ĐẤT CHỈ ĐƯỜNG Read More »