Chúc Mừng Bạn Đã Đăng Ký Thành Công Nhận Công Cụ Hoạch Định Tương Lai Tài Chính Cá Nhân & Gia Đình...

Còn Một Món Quà Nữa Muốn Gửi Tặng Bạn....

Chương Trình 5 Ngày Làm Chủ Tâm Thức Tài Chính

"Tiết Lộ Những Bí Mật Về Tiền Bạc Giúp Bạn Kiếm Tiền Thông Minh Hơn - Giữ Tiền Hiệu Quả Hơn - Nhân Tiền An Toàn Hơn Mà Bạn Không Được Học Ở Nhà Trường Hoặc Gia Đình"

Chơi Video

ĐÂY LÀ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG 5 NGÀY HỌC:

ĐÂY LÀ NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH TRONG 5 NGÀY HỌC:

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC KHI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

1
ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Số Lượng Chỗ Ngồi Có Hạn
1
PFM - Làm Chủ Tâm Thức Tài Chính
PFM - Làm Chủ Tâm Thức Tài Chính × 1
-
+
498.520 
Tạm tính 498.520 
Tổng 498.520 

Thông Tin Đăng Ký

Thông Tin Thanh Toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

© Copyright 2021. All rights reserved | Privacy Policy | Terms & Condition