1
30 NGÀY KIẾN TẠO 7 SỰ GIÀU TOÀN DIỆN
Lãnh Đạo Bản Thân - Nhân Bản Đội Nhóm
1
Nơi nhập dữ liệu
30 Ngày Kiến Tạo 7 Sự Giàu Toàn Diện × 1
377.300 
Tạm tính 377.300 
Tổng 377.300 

Thông Tin Đăng Ký

Thông tin thanh toán

Chương trình thuộc dự án chia sẻ thực hiện sứ mệnh kiến tạo một thế hệ doanh nhân giàu có với tầm nhìn tạo dựng 10.000 Nhà Lãnh Đạo Giàu Toàn Diện. Học viên sẽ được phỏng vấn và cấp học bổng 100%. Nếu được chấp nhận học viên chỉ đầu tư 377.300 VND tiền tài liệu học tập

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

* 100% Đảm Bảo Bí Mật *
Sản Phẩm Của Bạn
1
Nơi nhập dữ liệu
30 Ngày Kiến Tạo 7 Sự Giàu Toàn Diện× 1
-
+
377.300 x
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã
Tạm tính 377.300 
Tổng 377.300 

Chia sẻ của học viên!

5/5

Một khóa học tuyệt vời giúp tôi có được cho mình những tư duy – kiến thức – phương tiện để quản lý tài chính cá nhân. Trân trọng biết ơn thầy

5/5

Một khóa học tuyệt vời giúp tôi có được cho mình những tư duy – kiến thức – phương tiện để quản lý tài chính cá nhân. Trân trọng biết ơn thầy

Need Help? Contact Us

© Copyright 2021. All rights reserved