1
30 NGÀY KIẾN TẠO 7 SỰ GIÀU TOÀN DIỆN
Lãnh Đạo Bản Thân - Nhân Bản Đội Nhóm
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Tạm tính
Tổng

Thông Tin Đăng Ký

Thông tin thanh toán

Chương trình thuộc dự án chia sẻ thực hiện sứ mệnh kiến tạo một thế hệ doanh nhân giàu có với tầm nhìn tạo dựng 10.000 Nhà Lãnh Đạo Giàu Toàn Diện. Học viên sẽ được phỏng vấn và cấp học bổng 100%. Nếu được chấp nhận học viên chỉ đầu tư 377.300 VND tiền tài liệu học tập

* 100% Đảm Bảo Bí Mật *
Sản Phẩm Của Bạn
Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Bạn có mã ưu đãi? Ấn vào đây để nhập mã
Tạm tính
Tổng

Chia sẻ của học viên!

5/5

Một khóa học tuyệt vời giúp tôi có được cho mình những tư duy – kiến thức – phương tiện để quản lý tài chính cá nhân. Trân trọng biết ơn thầy

5/5

Một khóa học tuyệt vời giúp tôi có được cho mình những tư duy – kiến thức – phương tiện để quản lý tài chính cá nhân. Trân trọng biết ơn thầy

Need Help? Contact Us

© Copyright 2021. All rights reserved