BẠN CÓ MUỐN KIẾN TẠO BẢN ĐỒ TÀI CHÍNH TRONG TÂM THỨC

Rất nhiều người coi tiền bạc là mục tiêu phấn đấu trong cuộc đời… 

Rất nhiều người thành công về tài chính nhưng lại bị “giam cầm” bởi chính những thứ mình tạo ra. Đừng chờ đến tuổi nghỉ hưu, hãy quyết định tận hưởng lối sống tự do bằng cách lên kế hoạch tạo ra các dòng thu nhập thụ động ngay khi nào có thể, dù ở tuổi 30-35.  

Rất nhiều người thành công về tài chính nhưng lại bị “giam cầm” bởi chính những thứ mình tạo ra. Đừng chờ đến tuổi nghỉ hưu, hãy quyết định tận hưởng lối sống tự do bằng cách lên kế hoạch tạo ra các dòng thu nhập thụ động ngay khi nào có thể, dù ở tuổi 30-35.  

Bạn Có Đang Gặp Phải Những Vấn Đề Liên Quan Đến Tài Chính....

Tài Chính Cá Nhân?

Phần lớn các chủ kinh doanh và nhà đầu tư không dành thời gian quản lý hiệu quả tài chính cá nhân – kinh doanh – đầu tư để bám sát mục tiêu tài chính và mục tiêu tự do mình mong muốn cũng như chọn các chiến lược đúng đắn, phù hợp với bản thân.

Tài Chính Kinh Doanh?

Đôi khi bạn bị lẫn lộn giữa tiền “Công” và tiền “Tư”. Bạn không kiểm soát được chi tiêu cá nhân và thường đổ hết tiền vào tái đầu tư mở rộng doanh nghiệp. Kết quả là không có dòng tiền để đầu tư tăng tài sản hay tạo dòng thu nhập thụ động.

Tài Chính Đầu Tư?

Thuyền to sóng to vì kinh doanh càng lớn lên, vấn đề càng nhiều hơn. Làm sao để vừa phân bổ dòng tiền qua đầu tư và giữ được lợi nhuận đều đặn hàng tháng nếu bạn không trực tiếp quản lý mọi việc?

"

Nếu Bạn Có Một Tâm Thức Nghèo Khó Thì Dù Bạn Có Bao Nhiêu Tiền Đi Chăng Nữa Bạn Vẫn Cảm Thấy Thiếu Thốn, Nhưng Nếu Bạn Có Một Tâm Thức Thịnh Vượng Thì Bạn Sẽ Luôn Cảm Thấy Dư Giả Đủ Đầy

Thuyền to sóng to vì kinh doanh càng lớn lên, vấn đề càng nhiều hơn. Làm sao để vừa phân bổ dòng tiền qua đầu tư và giữ được lợi nhuận đều đặn hàng tháng nếu bạn không trực tiếp quản lý mọi việc?

"

Giỏi kiếm tiền chưa đủ. Bạn cần giỏi giữ và làm chúng tăng trưởng bằng cách tập trung quản lý tài chính đầu tư - cá nhân - kinh doanh để sống cuộc đời tự do bạn muốn!

Những Điều Tôi Có Thể Giúp Bạn.....

Xem Các Giải Pháp

01.

Thấu hiểu bản thân

Giúp bạn hiểu bản thân và lợi thế cạnh tranh để có chiến lược đầu tư phù hợp, độc đáo của riêng bạn.

02.

Thấu hiểu tài chính

Giúp bạn đo lường  sức khỏe tài chính hiện tại để biết mình đang ở đâu trên con đường Tự do tài chính

03.

Mục Tiêu Tài Chính

Giúp bạn đặt mục tiêu tăng trưởng Tài sản ròng và dòng thu nhập thụ động hướng tới cuộc sống Tự do.

04.

Chiến lược tài chính

Giúp bạn đánh giá và xác định chiến lược quản lý và đầu tư tài chính đạt mục tiêu.

05.

Thấu hiểu bản thân

Giúp bạn hiểu bản thân và lợi thế cạnh tranh để có chiến lược đầu tư phù hợp, độc đáo của riêng bạn.

06.

Thấu hiểu tài chính

Giúp bạn đo lường  sức khỏe tài chính hiện tại để biết mình đang ở đâu trên con đường Tự do tài chính

07.

Mục Tiêu Tài Chính

Giúp bạn đặt mục tiêu tăng trưởng Tài sản ròng và dòng thu nhập thụ động hướng tới cuộc sống Tự do.

08.

Chiến lược tài chính

Giúp bạn đánh giá và xác định chiến lược quản lý và đầu tư tài chính đạt mục tiêu.

Tôi và bạn có thể làm điều này cùng nhau như thế nào?

Personal Financial Planning - Hoạch Định Tài Chính Cá Nhân

Property Investment Coaching - Cố Vấn Đầu Tư Tài Sản

Business Success Coaching - Cố Vấn Kinh Doanh Thành Công

Master Mentor Training - Đào Tạo Nhà Huấn Luyện

Bạn Có Muốn Lập Kế Hoạch Và Quản Lý Tài Chính Cá Nhân Trong 30 Ngày?

Họ Đã Thay Đổi Như Thế Nào?

Bạn cũng có thể thiết lập được tấm bản đồ tài chính trong tâm thức để giúp bạn Thu hút tiền thông minh - Giữ tiền hiệu quả - Dùng tiền có ý nghĩa - Nhân tiền an toàn... Hãy đặt lịch với tôi, tôi sẽ dành cho bạn 1h để hướng dẫn bạn lên lế hoạch tài chính.